Prigradska naselja koja pokrivamo: Đurđin, Orom i Tavankut.